Twitter PlusOne Facebook PlusOne 690 372 335

Przebudowa stron internetowych

Strona główna -> Przebudowa stron internetowych

Zwiększ zainteresowanie klientów ofertą Twojego biznesu.

Głównym i zarazem krytycznym problemem większości stron internetowych jest znaczna utrata potencjalnych klientów. Dzieje się tak w przypadku, gdy strona internetowa nie jest systematycznie modernizowana / przebudowywana, przez co znacznie odbiega od aktualnych trendów oraz wytycznych narzuconych przez najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową, jaką jest Google. W dobie bardzo szybkiego rozwoju strona internetowa Twojego biznesu powinna być modernizowana co najmniej raz na pół roku, natomiast gruntowna przebudowa całej struktury strony internetowej powinna być przeprowadzana raz na 2-3 lata. Proces przebudowy strony internetowej wygląda następująco:

Analiza strony internetowej

01 – Analiza

Dokładna analiza strony internetowej oraz oferty Twojego biznesu pozwoli nam zgromadzić informacje potrzebne do zaplanowania nowej struktury strony internetowej.

Planowanie struktury strony www

02 – Planowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaczynamy planowanie nowej struktury strony internetowej, przygotowując wireframe (makiety) oraz styleguide (kolorystyka, typografia itp.).

Projektowanie strony internetowej

03 – Projektowanie

Po zaplanowaniu struktury strony internetowej przystępujemy do przygotowania wstępnego projektu graficznego strony głównej oraz podstron serwisu.

Kodowanie strony www

04 – Kodowanie

W oparciu o nowy projekt graficzny przystępujemy do zakodowania strony internetowej zgodnie z obecnie panującymi standardami.

Testowanie strony internetowej

05 – Testowanie

Po zakodowaniu projektu graficznego przystępujemy do testowania usability (użyteczności) oraz testowania strony internetowej na różnych urządzeniach.

Wdrożenie strony www

06 – Wdrożenie

Po zakończeniu testowania strony internetowej rozpoczynamy instalację i konfigurację systemu CMS WordPress, po czym wdrażamy nową stronę internetową.